Вищий комунальний навчальний заклад
Сумської обласної ради
"Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка"


Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка

   Циклова комісія творчо працює в педагогічному училищі над формуванням особистості майбутнього вихователя. В основу навчання студентів покладається лекційно-семінарська та практична система роботи. На лекційних заняттях, з метою активізації знань, широко використовуються педагогічні ситуації, діалоги, полілоги. У ході діалогового навчання студенти вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин та відповідної інформації, зважувати альтернативну думку, приймати продуктивні рішення, брати участь в дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Це дає змогу навчити студентів педагогічного училища мислити нестандартно, творчо, тобто виховати особистість, яка здатна до самореалізації, самовдосконалення.

   Циклова комісія приймає активну участь в житті закладу: викладачі циклової комісії розробляють посібники, рекомендації з дисциплін дошкільного та соціального циклу, доповідають щодо виконання проблеми училища на засіданнях педагогічної ради, методичного об’єднання. В рамках декади кафедри викладачі проводять виховні заходи, відкриті уроки, КВК, вечори відпочинку та ін… Викладачі взяли активну участь в роботі науково-практичних конференцій на базі училища, конференцію з нагоди Дня народження А. С. Макаренка, яка відбулась в м. Суми, конференції в Переяслав-Хмельницькому, присвяченою висвітленню питання формування екологічної свідомості дошкільників.

   З метою підвищення фахового рівня 3-є викладачів мають звання магістра із спеціальності педагогіка вищої школи. Більшість закінчила курси Intel® «Навчання для майбутнього», які спонукають до перегляду навчальних програм і включення до них занять з використанням комп'ютерних технологій.

   За час існування дошкільного відділу підготовлено більше восьми тисяч вихователів дошкільних установ.
Училище пишається своїми випускниками, що на різних посадах гідно несуть звання макаренківців на Україні та поза її межами. Це Кубась О. І. (кандидат психологічних наук, м. Дрогобич), Гордій М. Н. (кандидат педагогічних наук, м. Глухів)та ін. Переважна кількість випускників досягли високого кар'єрного зростання і працюють завідуючими дитячими садками (Куткова Л. О., Хорунжа Л. О. – м. Лебедин, Зубко А. Г. – с. Червлене та ін. ); вихователями в позашкільних навчальних закладах (Іващенко Н. Г., Суховій Н. Б. та ін. ).